Gemeenten informeren slecht rondom nieuwe Wmo

dezorgonzezorg

Van honderd door de seniorenorganisatie ANBO opgevraagde Wmo-verordeningen en beleidsplannen waarvan er twintig op inhoud zijn onderzocht hebben slechts vier concrete criteria opgenomen over huishoudelijke hulp en/of woningaanpassing. Directeur Liane den Haan: “Dit is zéér bedroevend en waarschijnlijk een voorbode dat er nog veel meer gemeenten zijn die geen inhoud hebben staan in hun beleidsstukken. … Lees meer

Goede zorg is meer dan voldoende handen aan het bed

Een goede kwaliteit in de langdurige zorg is niet alleen afhankelijk van voldoende handen aan het bed en een hoog opleidingsniveau van de verpleegkundigen.

Afstemming op de zorgvraag van bewoners, een goede werksfeer, samenwerking en overdracht, tevredenheid met het werk en een laag ziekteverzuim blijken zeker zo belangrijk.

Lees meer

Aandeel oudere verpleegkundigen stijgt sterk

Het aandeel 50-plussers onder verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg is sterk gestegen. Zij gaan over 10 tot 15 jaar met pensioen. Om aan de toenemende zorgvraag van de vergrijzende bevolking te kunnen voldoen, zullen er voldoende verpleegkundigen moeten zijn. Een goede benutting van het arbeidspotentieel van geregistreerde verpleegkundigen en een hoge instroom vanuit de opleidingen kunnen daaraan bijdragen.

Lees meer