Financiering geriatrische revalidatiezorg zorgt voor problemen

De financiering van de geriatrische revalidatiezorg gaat per 1 januari 2013 veranderen. Vanaf die datum wordt de geriatrische revalidatiezorg via de Zorgverzekeringswet betaald.

ouderenzorg

Specialisten ouderengeneeskunde maken zich zorgen over verschillende patiëntengroepen die tussen de wal en het schip gaan vallen door de nieuwe financiering van de geriatrische revalidatiezorg per 1 januari.

Lees meer

Aparte financieringsvorm voor middelen bij Pompe & Fabry

Voor de geneesmiddelen die gebruikt worden bij de ziekten van Fabry (Replagal® en Fabrazyme®) en Pompe (Myozyme®) moet er buiten het basispakket om een aparte financiële regeling komen. Die moet bevorderen dat er een doelmatige behandeling plaatsvindt door een juiste selectie en registratie van individuele patiënten, die in aanmerking komen voor het starten of afbouwen van de medicatie.

Lees meer

Dieetadvisering mogelijk weer in basispakket

De Minister van VWS is voornemens om dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2012 (Kunduz-akkoord of Lente-akkoord). De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met deze plannen omdat blijkt dat sinds de vergoedingsmogelijkheden voor dieetbehandeling beperkt zijn, er minder patiënten voor een behandeling naar de diëtist gaan.

Lees meer

Populatiegebonden bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg, ja of nee?

Stel, een grote, regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGz) ontvangt haar geld voor 2013 op basis van indicatoren van de populatie die zij bedient, bijvoorbeeld omvang, leeftijds- en geslachtomvang en (op basis van thans reeds bekend epidemiologisch onderzoek) te verwachten problematiek.

Zij wordt geacht in 2013 het gehele pakket van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ te bieden. Ze mag zelf beslissen of zij eigen bijdragen heft of niet. Wat ze bespaart mag ze voor de helft in 2014 besteden aan activiteiten die binnen haar missie passen.

Lees meer

NZa verduidelijkt regels rondom vergoeding

Zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte van de vergoeding bepalen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zo verduidelijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog eens in haar uitleg van artikel 13 van de zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorwaarde is dat de zorgverzekeraar voldoende zorg contracteert voor zijn verzekerden. Ook moet de consument voorafgaand aan de behandeling kunnen achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, in absolute bedragen.

Lees meer