Onafhankelijke zorgverzekerings-vergelijker is hard nodig

Nog nooit zijn er zoveel mensen overgestapt naar een andere zorgverzekeraar als in deze overstapronde. Nog nooit hebben vergelijkingssites zoveel geld opgehaald door diezelfde mensen een gesponsord advies te geven. Daarmee worden door deze sites jaarlijks tientallen miljoenen verdiend. Geld dat door de premiebetaler is opgebracht en dat voor de zorg bestemd had moeten zijn. … Lees meer

Zorgverzekering 2023. Wat zijn de veranderingen?

De meeste landen hebben een vorm van gesocialiseerde gezondheidszorg. Dat betekent dat de overheid een groot deel van je ziektekosten betaalt, of je nu werkt of niet. Nederland is een van die landen. Het stelsel van gesocialiseerde gezondheidszorg is verankerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel gaan we dieper in op de Zvw en … Lees meer

‘Zorgakkoord kent alleen verliezers door inperking vrije artsenkeuze’

In de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord stelt het ministerie van VWS onder het mom ‘betere samenwerking en passende zorg’ rigoureuze maatregelen voor. Een daarvan is het inperken van de vrije artsenkeuze voor alle verzekerden die geen restitutiepolis hebben. Deze maatregel raakt daarmee 90 procent van de Nederlanders. Het Integraal Zorgakkoord lijkt hiermee enkel en … Lees meer

Vergoeding veelbelovende behandeling bij prostaatkanker

Prostaatkanker behandeling met Lutetium-177-PSMA

Een behandeling met Lutetium-177-PSMA, een medicijn dat een aantal ziekenhuizen bereidt tegen een specifieke vorm van uitgezaaide prostaatkanker, wordt sinds 1 augustus 2021 vergoed door de zorgverzekeraars. Lutetium-177-PSMA Deze innovatieve behandeling was tot nu toe voornamelijk in Duitsland beschikbaar maar kende geen reguliere vergoeding voor Nederlandse patiënten. Door de inzet van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan … Lees meer

Schippers vraagt extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt

mensen tekening 2015

Nadat het aanbod van ziektekostenverzekeringspolissen voor 2015 bekend is, heeft minister Edith Schippers (VWS) op 2 december 2014 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in hun werkprogramma 2015 extra aandacht te vestigen op een aantal signalen. Schippers bevraagt de NZa expliciet op vijf punten: 1. De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de … Lees meer

Logopedie in bestaan bedreigd door lage tarieven

Logopedie

De tarieven die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden voor 2015 liggen 25 procent onder het door de NZa vastgestelde tarief van 40 euro. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF ziet in deze tarieven een motie van afkeuring voor de kwaliteit die logopedisten leveren. De kwaliteitsinspanning voor meer transparantie over de zorg die de beroepsgroep dit jaar heeft … Lees meer

Premieverschillen zorgverzekeraars te klein om over te stappen

Verzekerden blijken bereid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar bij een gemiddeld verschil in premie van ruim 27 euro en een gelijkwaardige dekking. In 2013 zijn de premieverschillen tussen verzekeraars te klein om over te stappen, zo betogen onderzoekers van het NIVEL in een publicatie in Economisch Statistische Berichten. Het onderzoek is najaar 2012 uitgevoerd.

Lees meer