De zorgverzekeraar als sturende kracht

Zorgverzekeraars hebben de taak om kwalitatief goede zorg in te kopen tegen aanvaardbare kosten. Onderlinge concurrentie houdt ze hierbij scherp. Goede zorg sluit aan op de wensen en behoeften van ggz-cliënten en naastbetrokkenen.

De Zorgregelaar: gewoon iemand die helpt

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea is onlangs gestart met een nieuwe service voor haar verzekerden: De Zorgregelaar. De dienst bestaat er uit dat klanten ondersteuning en advies krijgen bij het regelen van langdurige zorg.

Patiënten en Zilveren Kruis enthousiast over kraamcentrum

Regionale Kraamzorg Midden Kennemerland, het kraamcentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis, krijgt uitbundige waardering voor haar aanpak. Zilveren Kruis geeft in haar zorgzoeker op internet aan dat het kraamcentrum ‘pluszorg’ levert.

Fusie De Friesland en Achmea verder onderzoeken

De plannen van zorgverzekeraars De Friesland en Achmea om te gaan fuseren moeten verder onderzocht worden. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geadviseerd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het samengaan