CZ gebruikt financieel resultaat voor premieverlaging

Zorgverzekeraar CZ investeerde het afgelopen jaar ruim 300 miljoen euro in premieverlaging voor 2014.

euro, bankbiljet, 50, 100

In 2013 verlaagde CZ de premie al met 68 miljoen euro. Hierdoor is het resultaat van de CZ groep over 2013 met 63 procent gedaald, tot 191 miljoen euro.

Aanvullende zorgverzekering zonder basisverzekering niet altijd mogelijk

Bij iets minder dan de helft van de zorgverzekeraars is het niet mogelijk alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie of raadt dit af, zo blijkt uit een onderzoek per e-mail onder vijfentwintig zorgverzekeraars en vijf internetpolissen.

Wat doen borstkankerpatiënten met informatie over kwaliteitsverschillen in borstkankerzorg?

Minder dan tien procent van de patiënten die een borstkankerbehandeling moeten ondergaan, vergelijkt ziekenhuizen met elkaar op basis van openbare informatie over de kwaliteit van de borstkankerzorg. Bij slechts drie procent is deze kwaliteitsinformatie doorslaggevend voor de keuze van het ziekenhuis. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van zorgverzekeraar CZ en uitgevoerd door IQ healthcare van het UMC St Radboud en Dautzenberg Research & Advice.

Nederlander verwacht premiestijging van 9 procent

86 procent van de Nederlanders verwacht dat de premie van de zorgverzekering in 2013 gaat stijgen. Ze verwachten dat de premie met bijna 9 procent zal stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl onder 500 Nederlanders.

ONVZ eerste zorgverzekeraar met horizontaal toezicht Belastingdienst

De Belastingdienst en ONVZ Zorgverzekeraar hebben donderdag 9 augustus 2012 het Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. ONVZ is daarmee de eerste zorgverzekeraar die van de Belastingdienst het vertrouwen krijgt om afspraken vooraf te maken in plaats van controles achteraf.

Tena zet intakegesprekken met Achmea-verzekerden voorlopig stop

Tena heeft besloten de benadering van Achmea-verzekerden met incontinentieproblemen voorlopig stop te zetten om in overleg te treden met alle betrokken partijen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in diverse media waarin gesuggereerd wordt dat er door betrokken partijen onzorgvuldig gehandeld zou zijn.

Zorgpolis vergelijken nog belangrijker

Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.