Ruim 17.000 meldingen over verspilling in de zorg

Verspilling tast de betaalbaarheid van de zorg aan en zet de solidariteit waarop het zorgstelsel is gebaseerd onder druk. Het is daarom van groot belang dat verspilling wordt aangepakt.

Meldpunt Verspilling in de Zorg

Om een goed beeld te krijgen van waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen er zijn opende minister Edith Schippers (VWS) op 25 mei 2013 het landelijk meldpunt Verspilling in de Zorg. Sindsdien zijn er ruim 17.000 meldingen binnengekomen bij het meldpunt.

Lees meer

Het tegengaan van verspilling in de zorg

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hun ‘Programma Verspilling in de Zorg’ gelanceerd. Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg onder druk en tast de solidariteit aan. Daarom intensiveren de bewindslieden, samen met iedereen die zorg gebruikt, zorgproducten maakt of zorg verleent, de strijd tegen verspilling.

Lees meer

Integrale bekostiging van zorg moet verder én beter

De integrale bekostiging moet voortgaan. Wel moeten zorgverzekeraars en overheid scherpere voorwaarden stellen aan de organisatie en prestaties van zorggroepen en moeten patiënten veel meer bij de vormgeving van de zorgverlening worden betrokken. Integrale bekostiging van zorg voor patiënten met een specifieke chronische ziekte is geen gewenst eindstation maar een tussenstap naar een ander type bekostiging die meer op populatie is gericht, volgens de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging die vandaag haar eindrapport aanbiedt aan minister Schippers van VWS.

Lees meer

Medicijnen hebben geen vaste prijzen meer

De nieuwste wijzigingen in het zorgstelsel zijn per 1 januari 2012 ingegaan. Voor apothekers, maar ook voor hun patiënten zijn in dat opzicht de prestatiebekostiging en de vrije prijzen van medicijnen van belang. Het kan zijn dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van medicijnen die patiënten nodig hebben. Daarom start KNMP, de beroeps- … Lees meer