Invoering zorgstandaard voor diabetes nog niet voldoende

De keten van zorgverleners rond een diabetespatiënt werkt nog op veel plaatsen niet volgens de zorgstandaard. De patiënt staat nog vaak niet centraal. Vooral op langere termijn brengt dat risico’s voor de patiënt met zich mee. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de mate waarin zorggroepen de zorgstandaard Diabetes hebben ingevoerd.

Lees meer

Standaard harfalen blijft uit: Schande!

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de Landelijke Huisartsen Vereniging worden het niet eens over een multidisciplinaire, transmurale standaard voor hartfalen. Daardoor komen keten-DBC, zelfmanagement, software applicaties en taakherschikking minder snel van de grond.

De twee partijen verschillen van mening over het antwoord op de korte vraag: Van wie is de hartfalen patiënt?

Lees meer

Zorgstandaard COPD uitgebracht voor 350.000 longpatiënten

350.000 mensen in Nederland hebben de chronische longziekte COPD. Voor deze mensen heeft de Long Alliantie Nederland de Zorgstandaard COPD uitgebracht. De Zorgstandaard vormt de “norm” voor goede preventie en zorg bij COPD en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorginkopers. Van de Zorgstandaard COPD is ook een patiëntenversie uitgebracht. Inhoudelijk zijn de Zorgstandaard COPD en de patiëntenversie identiek.

Lees meer

Nederlands Instituut voor de Zorg gaat kwaliteit van de zorg verbeteren

Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie en doelmatigheid van de zorg. Een speciaal ‘instituut’ gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiënt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben donderdag 22 december 2011 een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer