Een stille epidemie: Hersenletsel bij kinderen

meisje

Elke dag lopen ruim vijftig Nederlandse kinderen en jongeren hersenletsel op door een ongeval, hersentumor, beroerte of geweld. Dit letsel leidt vaak tot levenslange gevolgen. Een bijkomend probleem is dat de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lang onzichtbaar kunnen blijven. Ze komen vooral tot uiting bij grote veranderingen, zoals de overgang naar de middelbare school, … Lees meer

Onduidelijkheid over kwaliteit spoedeisende hulp

Zorginstituut Nederland verzoekt patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zo snel mogelijk gezamenlijk de kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende hulp te formuleren. Als partijen daar niet uitkomen, zal het Zorginstituut zelf een expertcommissie instellen om voorstellen te doen. De directe aanleiding voor dit verzoek is een eerder voorstel voor dergelijke standaarden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor zeven categorieën … Lees meer

CVZ neemt eerste zorgstandaarden in ontvangst

Direct na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg, die het mogelijk maakt dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) per 1 april 2014 Zorginstituut Nederland wordt, hebben Alzheimer Nederland, de Long Alliantie Nederland en de Nederlandse Stomavereniging de eerste twee zorgstandaarden en een meetinstrument aan CVZ aangeboden.

Lees meer

Diabeteszorg is toegerust voor de strijd

Bijna 90% van de zorgverleners die werkzaam zijn binnen diabeteszorg en -preventie, werkt conform de NDF Zorgstandaard Diabetes.

Nationaal Actieprogramma Diabetes, logo

Dit blijkt uit representatief onderzoek onder zorgverleners dat donderdag 18 april 2013 gepresenteerd wordt op de Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en -preventie op maat!’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Daarmee is de belangrijkste doelstelling van het NAD gerealiseerd.

Lees meer

Richtlijn voor huisartsen om botbreuken te voorkomen

De herziene standaard Fractuurpreventie (voorheen Osteoporose) van het Nederlands Huisartsen Genootschap verschijnt op donderdag 4 oktober 2012. De invalshoek van de standaard is gewijzigd, namelijk van botontkalking (osteoporose) naar fractuurpreventie. Voor de huisarts en de patiënt ligt de nadruk op het voorkómen van botontkalking en botbreuken bij mensen met het grootste risico op een botbreuk.

Lees meer

Proactieve samenwerking rondom diabetes in de gezondheidszorg

De implementatie van de zorgstandaard Diabetes is onvoldoende, zo concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie acht het noodzakelijk dat de zorggroepen de Zorgstandaard Diabetes verder implementeren zodat de kwaliteit van de zorg voor diabetespatiënten verbetert, zo blijkt uit het rapport wat recentelijk is verschenen.

Lees meer