Hoe moet het verder met de zorg?

‘Hoe moet het verder met de zorg?’ Dat thema staat centraal in een Publieksdebat dat UMCG en DvhN organiseren. Vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verzekeraars, ziekenhuizen en politiek debatteren onder leiding van DvhN-hoofdredacteur Pieter Sijpersma over de toekomst van de zorg. Het debat vindt plaats op vrijdag 9 november in het UMCG en is een van de lustrumactiviteiten van de Medische Publieksacademie (MPA).

Lees meer

Zorgkantoren starten landelijke pilot voor contracteren zzp-ers per 2013

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die in de zorgsector werken voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. Vanaf 1 januari 2013 kunnen cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, desgewenst kiezen voor een zzp-er. De contractering van zzp-ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een verrijking van de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod.

Lees meer

Inspectie controleert aanpak werkstress in zorgsector

De Inspectie SZW gaat vanaf deze april 2012 controleren hoe instellingen voor zorg en welzijn werkdruk en te lange werktijden van hun medewerkers aanpakken.

Ook bekijken inspecteurs of werkgevers hun mensen wel beschermen tegen agressie van patiënten en hun familieleden.

Lees meer