Schippers vraagt extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt

mensen tekening 2015

Nadat het aanbod van ziektekostenverzekeringspolissen voor 2015 bekend is, heeft minister Edith Schippers (VWS) op 2 december 2014 de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in hun werkprogramma 2015 extra aandacht te vestigen op een aantal signalen. Schippers bevraagt de NZa expliciet op vijf punten: 1. De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de … Lees meer

Lange wachttijden bij psychiater

psychologie

Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz blijkt dat de norm voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden. Treeknormen 45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van 6 weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs … Lees meer

NZa verduidelijkt regels rondom vergoeding

Zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte van de vergoeding bepalen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zo verduidelijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog eens in haar uitleg van artikel 13 van de zorgverzekeringswet (Zvw).

Voorwaarde is dat de zorgverzekeraar voldoende zorg contracteert voor zijn verzekerden. Ook moet de consument voorafgaand aan de behandeling kunnen achterhalen wat de hoogte van de vergoeding is, in absolute bedragen.

Lees meer

Verzekeraar, wees helder over afhandeltermijnen

Zorgverzekeraars moeten helder zijn over de doorlooptijden bij de vergoeding van declaraties en toestemming voor het krijgen van zorg. Die aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van haar Thematisch onderzoek Zorgplicht.

Het is voor verzekerden niet altijd duidelijk wanneer hun declaratie betaald wordt en hoe lang het duurt voor zij weten of ze een behandeling mogen ondergaan. Verzekeraars moeten consumenten hier goed over informeren, zo stelt de NZa.

Lees meer

Apothekers komen zorgplicht na, Univé-UVIT niet

Het geneesmiddelen inkoopbeleid van verzekeraar Univé-Uvit leidt tot chaos in apotheken. Deze zorgverzekeraar bepaalt welk medicijn de patiënt mag gebruiken, maar de door de zorgverzekeraar aangewezen medicijnen zijn vaak helemaal niet leverbaar. Naar nu blijkt hebben sommige apotheken dit probleem opgelost door een ander merk van hetzelfde geneesmiddel af te leveren.

Lees meer