Nieuwe cao voor alle 450.000 medewerkers in de zorg

Woensdag 4 december 2013 heeft ActiZ, de grootste werkgeversorganisaties in de zorg, met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). ActiZ en de drie vakbonden kwamen al na enkele uren tot een cao-akkoord, nadat Abvakabo FNV, de vierde vakbond die deelnam aan de onderhandelingen, de onderhandelingstafel had verlaten.

Verzorgingshuisbewoner klaagt niet

Bewoners in verzorg- en verpleeghuizen klagen weinig. Er worden nauwelijks klachten geregistreerd. Voor inzicht in de ongenoegens van bewoners, kunnen instellingen daarom beter investeren in goede gespreksmomenten.

Extra geld ouderenzorg bedoeld voor handen aan bed en opleiding

Het extra geld dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Verder dienen de administratieve lasten teruggebracht te worden.

Stijging vacatureaanbod in gezondheidszorg

Het online vacatureaanbod in de gezondheidszorg nam in juli 2012 met 19 punten toe en steeg daarmee voor de vierde maand op rij. Ten opzichte van vorig jaar steeg de Index licht met 4 punten, waar de vraag naar personeel in alle overige sectoren daalde.

Agressie in de GGZ

Vorige week meldden verschillende media dat een aantal verpleegkundigen een petitie tegen agressie in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gestart. De strekking van deze petitie is dat het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ onvoldoende concrete streefcijfers bevat. De verpleegkundigen eisen een halvering van het aantal gevallen van agressie in vijf jaar en een van de oplossingen die zij aandragen is het overplaatsen van cliënten naar andere afdelingen.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering

Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds.