Verpleegkundigen in thuiszorg meest trots op hun werk

Trots op hun werk. Dat is wat verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals met elkaar gemeen hebben. Ze zijn uitermate tevreden over hun contacten met patiënten en leidinggevenden en voelen zich door hen gewaardeerd.

Jonge hand, oude hand, zorg, liefdevol

Dit blijkt uit een landelijk vragenlijstonderzoek onder het Panel Verpleging & Verzorging van het Nederlands instituut voor de gezondheidszorg (NIVEL).

Lees meer

Nieuwe cao voor alle 450.000 medewerkers in de zorg

Woensdag 4 december 2013 heeft ActiZ, de grootste werkgeversorganisaties in de zorg, met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). ActiZ en de drie vakbonden kwamen al na enkele uren tot een cao-akkoord, nadat Abvakabo FNV, de vierde vakbond die deelnam aan de onderhandelingen, de onderhandelingstafel had verlaten.

Lees meer

Extra geld ouderenzorg bedoeld voor handen aan bed en opleiding

Het extra geld dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Verder dienen de administratieve lasten teruggebracht te worden.

Lees meer

Agressie in de GGZ

Vorige week meldden verschillende media dat een aantal verpleegkundigen een petitie tegen agressie in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gestart. De strekking van deze petitie is dat het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ onvoldoende concrete streefcijfers bevat. De verpleegkundigen eisen een halvering van het aantal gevallen van agressie in vijf jaar en een van de oplossingen die zij aandragen is het overplaatsen van cliënten naar andere afdelingen.

Lees meer