Nieuwe stappen in huisartsenzorg

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de regionale Kringen van de LHV hebben de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toegezegd voortaan niet meer namens hun leden te onderhandelen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen adviezen meer aan huisartsen over het wel of niet ondertekenen van contracten die zorgverzekeraars aanbieden. Hierdoor kunnen huisartsen en zorgverzekeraars samen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg.

Lees meer

Driekwart artsen wil marktwerking afschaffen

Maar liefst driekwart van de Nederlandse artsen en medisch studenten wil marktwerking in de zorg afschaffen, afgaand op een enquête die Medisch Contact onder KNMG-leden hield. 1249 artsen vulden de enquête in. De artsen konden kiezen voor marktwerking uitbreiden, houden zoals deze nu is, of afschaffen. Slechts 8 procent kiest voor uitbreiden, en 16 procent gaat voor behoud van de huidige situatie.

Lees meer

Keizersnede op bestelling, ja of nee?

Van de week vertrok een echtpaar naar Tanzania. Hij gaat daar werken in een bouwproject en zij is zwanger. Over een paar maanden komen ze even terug. Op de tweede dag van terugkeer heeft zij een keizersnede gepland. Die is medisch niet noodzakelijk.

De gynaecoloog had daar geen bezwaar tegen. Want de vrouw is toch baas in eigen buik? En marktwerking in de zorg is er toch gekomen om aan de vraag van de patiënt tegemoet te komen?

Lees meer

Theo Langejan voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

Theo Langejan wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Hij treedt per 1 januari 2010 in dienst. Momenteel is hij Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Bij de NZA volgt Theo Langejan Frank de Grave op, die eerder dit jaar na vijf jaar voorzitterschap vertrok. De Nederlandse Zorgautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan, dat als opdracht heeft goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Minister Klink van VWS is politiek verantwoordelijk voor de NZA.

Lees meer