Kwaliteitsmeting gezondheidszorg nog volop in discussie

De kwaliteit van gezondheidszorg ‘zichtbaar’ maken was de afgelopen jaren een belangrijk doel van de overheid. Het lukte maar zeer gedeeltelijk. In een signalement brengt de Gezondheidsraad de discussie over het meten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg in kaart. Het is volgens de raad het beste om uit te gaan van kwaliteitsregistraties die zorgverleners zelf opzetten en niet van lijstjes indicatoren die van bovenaf zijn opgelegd.

Lees meer

Leidraad scoliose voor de huisarts

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een ‘Leidraad behandeling scoliose’ voor huisartsen uitgebracht. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. De leidraad geeft een aanzet voor de systematische aanpak van scoliose in de spreekkamer en geeft richting aan het handelen van de huisarts en het verwijsbeleid.

Lees meer

“Ziekenhuizen stellen zich open voor mening patiënt”

Afdrukken

Steeds meer ziekenhuizen, zorginstellingen, en zelfstandige behandelklinieken werken samen met ZorgkaartNederland.nl, de waarderingssite voor de gezondheidszorg van patiëntenfederatie NPCF. De NPCF signaleert daarmee een voorzichtige trend naar meer openheid.

Lees meer

Topklinische ziekenhuizen starten kwaliteitsprogramma

Met het ambitieuze Kwaliteitsprogramma IMAGINE nemen topklinische ziekenhuizen het voortouw rond het thema kwaliteit. Alle 28 ziekenhuizen verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben het IMAGINE Kwaliteitsprogramma aangenomen.

Lees meer

Kabinet legt kwaliteitseisen zorg vast in nieuw wetsvoorstel

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen in te trekken en om de daarin beschreven kwaliteitseisen voor de langdurige zorg op te nemen in het nieuwe wetsvoorstel voor de AWBZ.

Lees meer

Onderzoek naar efficiëntere zorg voor dementie in Europa

Het Europese ACTIFCare project ontvangt bijna 2,5 miljoen euro subsidie voor grootschalig onderzoek naar zorgverbetering voor patiënten met matige tot ernstige dementie. Door zorgvraag en –aanbod efficiënter op elkaar af te stemmen verbetert de individuele zorgkwaliteit, kunnen innovaties beter worden ingezet en kunnen zorgkosten worden beperkt.

Lees meer

Indicatoren voor inzicht in samenwerking en kwaliteit acute zorg

In het project ‘Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg’ zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.

Lees meer