Indicatoren voor inzicht in samenwerking en kwaliteit acute zorg

In het project ‘Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg’ zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.

Lees meer