Indicatoren voor inzicht in samenwerking en kwaliteit acute zorg

In het project ‘Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg’ zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.

NICTIZ is dood, leve de regio

Voor de zomer heeft de Eerste Kamer het nationale patiëntendossier afgeschoten. De overheid mag bovendien geen subsidie meer toekennen aan NICTIZ. Deze feiten brachten zes kopstukken uit de Zorg-ICT bijeen aan een diner op woensdag 24 augustus 2011. Ook ondergetekende nam deel aan het etentje.

Zorgverlening voor hersenletselpatiënten is een doolhof

De Hersenstichting heeft een onderzoek uit laten voeren naar de inrichting van een zorgketen voor hersenletselpatiënten. Vooral in de chronische fase, als patiënten weer thuis zijn, ontbreekt een doorlopende keten van behandeling en begeleiding.

Revalidatie Almere officieel geopend

Dinsdag 30 november jl. is het nieuwe behandelcentrum Revalidatie Almere officieel geopend tijdens een feestelijke bijeenkomst in de sportzaal. Bestuurders van de drie ketenpartners – Zorggroep Almere, De Trappenberg en het Flevoziekenhuis –

De noodzaak van een nieuwe zorgketen

De academisering van de gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen krijgt een stevige impuls. Na de eerste leerstoel op dit gebied in Rotterdam, heeft nu ook het UMC St Radboud in Nijmege