Extra geld ouderenzorg bedoeld voor handen aan bed en opleiding

Het extra geld dat is uitgetrokken voor de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Verder dienen de administratieve lasten teruggebracht te worden.

Lees meer

Zorgkantoren starten landelijke pilot voor contracteren zzp-ers per 2013

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die in de zorgsector werken voor het eerst rechtstreeks een contract afsluiten met een zorgkantoor voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. Vanaf 1 januari 2013 kunnen cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura, desgewenst kiezen voor een zzp-er. De contractering van zzp-ers voor zorg in natura is volgens zorgkantoren een verrijking van de AWBZ-zorg vanwege de flexibilisering van het zorgaanbod.

Lees meer

Wijzigingen beleidsregels AWBZ 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2013 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject. De belangrijkste wijzigingen in 2013 zijn: het terugdraaien van de intensiveringsmiddelen voor de GHZ en GGZ, het loslaten van de ondergrens van ZZP-tarieven, een aantal wijzigingen in de bekostiging van dagbesteding, het overhevelen van de geriatrische revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet en een structurele regeling voor het contracteren van zelfstandige zorgverleners.

Lees meer