Verblijfsvergunning verbetert gezondheid

Werk, discriminatie, en belemmeringen en moeilijkheden in het dagelijkse leven, beïnvloeden de gezondheid en het zorggebruik van migranten en vluchtelingen, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL en AMC waarop Majda Lamkaddem 30 mei 2013 promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

Nederlander mijdt de huisarts bij een hoger eigen risico

Vanwege het verplichte eigen risico blijken mensen ten onrechte vooral de huisarts minder te bezoeken. Een verhoging van het eigen risico vindt bijna twee derde van de Nederlanders onacceptabel als oplossing om de zorg betaalbaar te houden.

azM Maastricht UMC+ Stethoscoop

Bij een verplicht eigen risico van 350 euro verwachten veel mensen belemmeringen om noodzakelijke zorg te gebruiken. Vooral mensen met een laag inkomen en mensen met een matige of slechte gezondheid.

Lees meer

De patient als sturende kracht

Krachtige, financieel zelfstandige patiëntenorganisaties zijn belangrijk in een effectief zorgstelsel. Zorggebruikers zijn nog onvoldoende in staat om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. En dat terwijl zorggebruikers vanuit hun ervaringsdeskundigheid juist deze bijdrage kunnen bieden. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten de individuele ervaring van patiënten bundelen, deze kennis gecoördineerd via internet ontsluiten en omzetten in kwaliteitskeurmerken voor verzekeraars en artsen. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies ‘De patiënt als sturende kracht’ dat vandaag is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer