Cliëntenorganisaties roepen op zorgfraude te melden

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing.

Euros Isolated on White BackgroundFotocredits: Images Money (cc)

Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude.

Lees meer

Verdachte in bewaring voor jarenlange PGB-fraude

De rechter-commissaris van de rechtbank Zutphen heeft vrijdag 5 april 2013 een 36-jarige man uit Apeldoorn voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en zijn 34-jarige (ex-)partner worden verdacht van fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB) en het witwassen van het hiermee verdiende geld van januari 2009 tot op heden.

Lees meer

Hoorprotocol werkt het fraude in de hand

Het invoersysteem van audiciens in het Hoorprotocol, dat sinds 1 april 2013 van kracht is, is zo lek als een mandje. Elke audicien kan de klantgegevens van zijn ‘collega’ binnen de keten niet alleen bekijken, maar ook wijzigen. Dit is enerzijds schending van de privacy van de consument en anderzijds werkt het fraude in de hand.

Lees meer

Meer aandacht bestrijding zorgfraude

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk.

In het ordedebat van 12 maart 2013 heeft de Tweede Kamer verzocht om een schriftelijke reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars.

Lees meer