“Bij veel apothekers staat het water tot aan de lippen”

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan.

Jan Smits, Voorzitter KNMP

Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag, 12 december 2012.

Nederlanders kritisch over marktwerking in de zorg

Een ruime meerderheid van de verzekerden (63%) vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten en dat de overheid weer een meer sturende rol zou moeten hebben. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

Integrale bekostiging van zorg moet verder én beter

De integrale bekostiging moet voortgaan. Wel moeten zorgverzekeraars en overheid scherpere voorwaarden stellen aan de organisatie en prestaties van zorggroepen en moeten patiënten veel meer bij de vormgeving van de zorgverlening worden betrokken. Integrale bekostiging van zorg voor patiënten met een specifieke chronische ziekte is geen gewenst eindstation maar een tussenstap naar een ander type bekostiging die meer op populatie is gericht, volgens de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging die vandaag haar eindrapport aanbiedt aan minister Schippers van VWS.

Goede vakmensen in buitenland vaak hoger aanzien

Creatief vakmanschap speelt een belangrijke rol in de creatieve economie en is een belangrijke factor in de kwaliteit van een samenleving. Als Nederland haar cultuur op het gebied van creatief vakmanschap wil verbeteren, en dat is hard nodig, kan zij veel leren van landen als Japan, Italië en China.

Dit concludeert een onderzoeksteam van prof.dr. Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het onderzoek ‘Creatief vakmanschap in internationaal perspectief’.

CQ-index: Vijf jaar klantervaringen meten in de zorg

“Vijf jaar CQ-index heeft opgeleverd dat er nu op een systematische manier aandacht wordt besteed aan de ervaringen van patiënten en cliënten in de zorg.” Het NIVEL brengt vandaag een ‘kennisvraag’ uit over de CQ-index.

MKB’ers in de zorg moeten meer ondernemen en innoveren

De zorgsector is een van de belangrijkste sectoren van Nederland aan het worden en neemt inmiddels 15% van de totale werkgelegenheid in het bedrijfsleven in beslag. Het MKB in de zorg is relatief oververtegenwoordigd in de eerstelijns gezondheidszorg, zoals huisartsen, tandartsen, apothekers en