DeZorgnota.nl geeft uitleg over vernieuwde zorgnota

De Zorgnota

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden. Zorgnota Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een duidelijkere … Lees meer

Nederlandse en Engelse huisarts zijn meer gaan verdienen

Grote veranderingen in betalingssysteem resulteren in een grotere stijging van de inkomens van huisartsen dan geleidelijke veranderingen. Dit was te zien in Engeland en Nederland en in mindere mate in Duitsland.

EurosFotocredits: Images Money (cc)

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, het AMC, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Brussel en Maastricht University in BMC Health Services Research.

Lees meer

Naar een haalbaar en houdbaar zorgstelsel

Op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven is nog veel winst te behalen. Maar dan moeten zowel zorgorganisaties als de directe omgeving samen weten te werken en daarbij gezamenlijk de patiënt centraal stellen. Zo hoeven ouderen met complexe problemen en chronisch zieken veel minder een beroep te doen op de AWBZ.

Lees meer

Het tegengaan van verspilling in de zorg

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hun ‘Programma Verspilling in de Zorg’ gelanceerd. Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg onder druk en tast de solidariteit aan. Daarom intensiveren de bewindslieden, samen met iedereen die zorg gebruikt, zorgproducten maakt of zorg verleent, de strijd tegen verspilling.

Lees meer

Tien adviezen voor de minister van VWS

De kosten van de gezondheidszorg vormen een hoofdpijndossier waar opeenvolgende kabinetten mee worstelen. In de jaarlijkse preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) stellen vooraanstaande (gezondheids)economen een diagnose van de economische gezondheidstoestand van de zorgsector en formuleren zij adviezen om deze toestand te verbeteren.

Lees meer

Maatschappelijke kosten en baten van invloed op besluiten medische technologie

Een succesvolle behandeling kan niet alleen de gezondheid van mensen verhogen, maar ook hun productiviteit. Langer en gezonder doorwerken is een belangrijk maatschappelijk thema en daarom is het belangrijk dat deze productiviteitskosten goed worden weergeven in economische evaluaties.

Dit stelt Marieke Krol in haar proefschrift ‘Productivity costs in economic evaluations’ waarop zij op vrijdag 21 december 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer