Nederlander wil zelf beschikken over zijn zorgbudget

De meerderheid van de Nederlanders wil graag zelf over zijn zorgbudget beschikken en hieruit de zorg thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis regelen en betalen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’ dat Motivaction in samenwerking met ActiZ heeft uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat er een groot draagvlak is voor de visie van cliëntenorganisaties en ActiZ met betrekking tot het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheden, onder meer door cliëntvolgende bekostiging. Hierbij bepalen cliënten zelf welke zorg zij afnemen en bij wie ze deze zorg inkopen.

Lees meer

Goede zorg efficiënter met hogere tevredenheid cliënten

Om te komen tot duurzame zorgoplossingen voor de toenemende zorgvraag op langere termijn heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die in de zorg wellicht niet nodig zijn. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Om de mogelijkheden te onderzoeken om de bureaucratie in de langdurige zorg weg te nemen, is het experiment regelarme zorg van start gegaan.

Lees meer

Miljoenenfraude met zorgbudgetten aangepakt

Het Functioneel Parket heeft dinsdag 17 april 2012 in een onderzoek naar fraude met zorgbudgetten grootschalig beslag gelegd op bezittingen van vijf verdachten. Het gaat om onder meer dertig bankrekeningen en acht auto’s, waaronder dure BMW’s en een Mercedes. Ook is beslag gelegd op acht woningen. Enkele van deze woningen zijn hypotheekvrij.

Lees meer