NZa treedt op tegen betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. De NZa stelt ook een onderzoek in naar de AWBZ-instellingen die betaald hebben om patiënten van de ziekenhuizen over te nemen. Zij overweegt hen een aanwijzing op te leggen dat het betalen voor doorverwijzen moet stoppen.

Spoedzorg AWBZ bekostigen via toeslag en ZZP

Spoedzorg voor cliënten in de AWBZ kan het beste met een cliëntgebonden toeslag bekostigd worden die bovenop het ZZP in rekening wordt gebracht. Dat voorstel doet de NZa in haar verantwoordingsdocument Spoedzorg.

Zorgpolis vergelijken nog belangrijker

Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.

Ouderen revalideren op stand

Sinds deze week bieden alle exclusieve woonzorgvoorzieningen van particuliere zorgaanbieder Domus Magnus ouderen met een zorgbehoefte de mogelijkheid om tijdelijk te komen herstellen. De Sterreschans in Nijmegen was vorig jaar de eerste locatie waar enkele appartementen beschikbaar werden gesteld voor tijdelijke bewoning.

Wijzigingen beleidsregels AWBZ 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de AWBZ-beleidsregels voor 2013 vastgesteld. Dit biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de gelegenheid om tijdig te starten met het zorginkooptraject. De belangrijkste wijzigingen in 2013 zijn: het terugdraaien van de intensiveringsmiddelen voor de GHZ en GGZ, het loslaten van de ondergrens van ZZP-tarieven, een aantal wijzigingen in de bekostiging van dagbesteding, het overhevelen van de geriatrische revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet en een structurele regeling voor het contracteren van zelfstandige zorgverleners.

Advies over wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets

Op 21 maart 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat beoogt tijdig de risico’s te signaleren voor de continuïteit van zorg en de procedures aan te scherpen met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De regering heeft het wetsvoorstel op 9 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Zorgverzekeraars besparen 175 miljoen euro door controle- en fraudebeleid

Zorgverzekeraars hebben in 2011 voor 7,7 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Ook hebben zij 167 miljoen euro bespaard door controles op onterechte declaraties. In 2010 bedroegen de bedragen respectievelijk 6,2 en 106 miljoen euro. Deze extra besparingen zijn mede het gevolg van investeringen en extra maatregelen op het gebied van fraudebeheersing. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder alle zorgverzekeraars.