Neus

Geluk is te ruiken

Mensen hebben vele manieren om een gevoel van geluk op elkaar over te brengen. Daarvoor worden veelal de zintuigen zicht, gehoor en tastzin ingezet. Denk aan een lach (visueel), aan juichen (gehoor) of aan knuffelen (tastzin). Recent onderzoek suggereert dat reuk daar nu aan kan worden toegevoegd. Sociaal psycholoog Jasper de Groot van de Universiteit

“Actieve participatie belangrijk ingrediënt succes evangelische kerken”

Waar danken de evangelische kerken hun succes aan in de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot de neergang van de gevestigde kerken? Dat onderzocht Miranda Klaver, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij concludeert dat mensen religie met name ‘leren’ door actieve participatie in

Ruik de muziek en voel het eten op Festival 5D

Op het nieuwe Festival 5D is niet alleen theater te zien en muziek te horen, maar ook je tast, reuk en smaak worden geprikkeld. Het resultaat is een vrijplaats voor de vijf zintuigen, een uniek cultuurfestival waar je de muziek