Hervorming Ziektewet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een hervorming van de Ziektewet en toezending van deze wet aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Ongeveer tachtig procent van de uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die zes maanden ziek zijn, kan vroeger of later in het ziektetraject werken.

Sneller aan het werk vanuit de Ziektewet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk te krijgen.

“UWV frustreert marktwerking private begeleiding zieke uitzendkrachten”

Acture, de grootste private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus ziet per 1 januari 2012 haar klantenbestand groeien met maar liefst honderd klanten. Totaal hebben nu 275 organisaties besloten om de uitvoering van de ziektewet voortaan bij Acture onder te brengen en niet bij UWV. De private begeleiding heeft het afgelopen jaar een besparing van

Sociale bescherming kost 179 miljard in 2010

In 2010 is in Nederland 179 miljard euro uitgegeven aan sociale bescherming. Dat is 30 procent van het totale inkomen van alle Nederlanders samen. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen stegen met 12 procent het hardst ten opzichte van 2009.

Acture bespaart Nederland ruim 5 miljoen euro aan Ziektewetuitkeringen

Acture heeft als private uitvoerder sociale zekerheid over het laatste jaar de Nederlandse samenleving bijna vijf miljoen euro bespaart aan ziektewetuitkeringen. Dit blijkt uit een vergelijking tussen publieke en private uitvoering van de ziektewetuitkering voor uitzendkrachten.

Meer mensen aan het werk vanuit de Ziektewet

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt samen met sociale partners en de uitzendbranche aan maatregelen om mensen sneller uit de Ziektewet te krijgen. Dat schrijft hij dinsdag 8 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer.