Kappers gaan voor een gezonde en veilige werkplek

Op vrijdag 31 januari 2014 is in sportschool SportCity in Bilthoven de vernieuwde Arbocatalogus Kappersbranche ondertekend.

Ondertekening Arbocatalogus Kappersbranche 2014

De ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen hebben de afspraken over de aanpak van gezond werken in de kappersbranche hierin vastgelegd. Dankzij de nieuwe afspraken kunnen alle kappers in Nederland hun beroep op een gezonde en veilige manier uitoefenen.

Lees meer

Voeding nog steeds onderbelicht in de zorg

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg bestaat te weinig aandacht voor voeding, terwijl voeding de allerbelangrijkste pijler vormt van onze gezondheid. Iedere cel van ons lichaam is opgebouwd uit stoffen die we via voedsel opnemen. Voedingszorg is daarom van groot belang voor de preventie en behandeling van ziekten, zoals ondervoeding bij ouderen.

Lees meer

Diabeteszorg is toegerust voor de strijd

Bijna 90% van de zorgverleners die werkzaam zijn binnen diabeteszorg en -preventie, werkt conform de NDF Zorgstandaard Diabetes.

Nationaal Actieprogramma Diabetes, logo

Dit blijkt uit representatief onderzoek onder zorgverleners dat donderdag 18 april 2013 gepresenteerd wordt op de Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en -preventie op maat!’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Daarmee is de belangrijkste doelstelling van het NAD gerealiseerd.

Lees meer

“Durf het accent te verleggen van ziekte naar gezondheid”

De gezondheidszorg dreigt ten onder te gaan aan haar eigen succes. De kosten blijven stijgen, maar de vraag óók. Om het systeem betaalbaar te houden, moeten politici fundamenteel anders naar de zorg gaan kijken.

Pier Eringa, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuisPier Eringa, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Daarvoor pleitte bestuursvoorzitter Pier Eringa van het Albert Schweitzer ziekenhuis tijdens het ‘Drechtstedendebat’ in Dordrecht op woensdag 10 april 2013.

Lees meer

Strategische agenda VWS biedt veel kansen voor preventie

Op 8 februari 2013 stuurden de VWS-bewindslieden hun strategische agenda naar de Tweede Kamer, die op 14 februari 2013 hierover debatteert. GGD Nederland vindt dat de agenda goed inzicht geeft in de hervormingsvoorstellen in de zorg.

Echter, de samenhang tussen preventie met curatie en care kan sterker worden neergezet en een financiële vertaling van het aangekondigde preventieprogramma ontbreekt. GGD Nederland roept de Kamer op met het kabinet te bespreken hoe preventie een duidelijke plek binnen de zorg kan krijgen. Dit in combinatie met het versterken van gemeenten om zorg en leefomgeving aan elkaar te kunnen verbinden.

Lees meer

Gezondheidpreventie kan effectiever!

Bestaande preventieprogramma’s, zoals de griepprik, het uitstrijkje, de borstkankerscreening, en leefstijlprogramma’s, hebben geen optimaal effect. Niet iedereen doet mee, en te veel deelnemers haken af. Het NIVEL pleit voor een maatschappelijk debat over preventie. Mag de overheid ingrijpen in de leefstijl van mensen? Mag de zorgverzekeraar mensen die ongezond leven een hogere premie laten betalen? Veertig procent van de bevolking vindt van wel.

Lees meer