Beter maatwerk bij behandeling van de ziekte van Dupuytren

Kromstand van de vingers bij de ziekte van Dupuytren kan door de plastisch chirurg worden behandeld. UMCG-onderzoeker Annet van Rijssen vergeleek de korte en lange termijn resultaten van twee operatietechnieken, de minder toegepaste percutane naald fasciotomie (PNF) en de veelgebruikte selectieve fasciëctomie (SF).

Lees meer

Ziekte van Dupuytren in kaart gebracht

Promovendus Guido Dolmans heeft onder leiding van plastisch chirurg Paul Werker en genetica Cisca Wijmenga uit het Universitair Medisch Centrum Groningen, en geneticus Roel Ophoff uit UMCU samen met plastisch chirurgen van zes ziekenhuizen in Nederland een grootscheepse genetische studie afgerond naar het ontstaan van de ziekte van Dupuytren.

Lees meer