3-goede-vragen-voor-iedere-patient

3 goede vragen voor iedere patient

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen start 5 september 2016 met een campagne onder alle patiënten om hen te ondersteunen bij de voorbereiding op een ziekenhuisbezoek. 3 goede vragen Onder het motto ‘3 goede vragen’ worden patiënten geholpen zich voor te bereiden op een gesprek, goede vragen te stellen en daardoor betere keuzes te maken. Het is

Ziekenhuisplanner voor Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland neemt eind mei 2012 de Ziekenhuisplanner op in haar dienstverlening. De Ziekenhuisplanner biedt de mogelijkheid voor de familie en bezoekers om hun bezoeken aan de patiënt op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd via een dagboekfunctie te volgen hoe het met de patiënt gaat. Voor alle partijen een prima mogelijkheid om de drukte tijdens de bezoekuren te reguleren.

Bezoeker ziekenhuis wil bij patiënt op kamer mee-eten

Bezoekers van patiënten in ziekenhuizen gaan vaak op bezoek bij een bekende zonder eerst (goed) te eten. Een kwart van hen zou graag bij een patiënt op de kamer mee willen kunnen eten. De meeste ziekenhuizen bieden geen goede maaltijden voor deze bezoekers die vaak langdurig rond etenstijd van huis zijn.