1 op 3 ziekenhuizen draait met operationeel verlies

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat van € 283,6 miljoen hadden, ofwel een toename van 9,4% (€ 24,5 miljoen) ten opzichte van 2011.

BDO-Benchmark-Ziekenhuizen

Het rendement (het resultaat als percentage van de opbrengsten) nam in 2012 eveneens licht toe, van 2,0% naar 2,1%. Het beeld kantelt dramatisch als het resultaat wordt gecorrigeerd voor het (tijdelijke) transitiebedrag dat de overheid in 2012 heeft ingesteld om ziekenhuizen de tijd te geven zich aan te passen aan grote wijzigingen in de sector.

Scherpe financiële kaders beperken medisch specialisten in hun werk

Ziekenhuizen moeten ervoor waken dat nieuw in te voeren ‘planning & control’ systemen hun medisch specialisten te zeer belemmeren in hun zorg voor patiënten. Te scherpe afspraken omtrent hun prestaties maken artsen huiverig, met het gevaar dat niet altijd voor de best mogelijke behandeling wordt gekozen. Hun medisch managers kunnen dit voorkomen.

Rode cijfers dreigen voor algemene ziekenhuizen

Een groot aantal algemene ziekenhuizen in Nederland komt zonder aanvullende maatregelen vrijwel zeker in de rode cijfers. Continuïteit kan alleen worden gewaarborgd door intensiever samen te werken met andere ziekenhuizen en overige zorginstellingen en bedrijfseconomische aspecten te laten meewegen bij de beslissing om bepaalde diensten wel of niet te verlenen. Dat zeggen de onderzoekers van

Ziekenhuizen in Barcelona verlagen budget met tien procent

Een op de drie liften zijn uitgeschakeld om de energiekosten te drukken. De helft van de fotokopieerapparaten is weg. Hele managementlagen zijn weggesneden. Verpleegafdelingen worden snel samengevoegd. Al deze maatregelen treffen ziekenhuizen in Barcelona, sinds de regering van Catalonië heeft besloten om de ziekenhuisbudgetten van 2011 te verlagen met 10% ten opzichte van die in

Goede voornemens…… laten te wensen over

“Ik wens jullie een gelukkig en vooral gezond 2011 toe”, staat er al jaren op de kerstkaart van mijn oma. Geen slecht voornemen natuurlijk om gezond te blijven. Persoonlijk sta ik altijd wel even stil bij een oud jaar en wat ik graag zou willen

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis maakt begroting 2011 sluitend

Door stringenter gebruik te maken van schaalvoordelen, en het realiseren van specifieke profielen in Vlissingen in Goes (lateralisatie) wil het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in 2011 de zorg in stand houden en waar mogelijk verbeteren en