Jeroen Bosch Ziekenhuis

Multiresistente bacterie in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen week bij 8 patiënten op de verpleegafdelingen Chirurgie (A7 Noord en Zuid) een multiresistente variant van de bacterie Klebsiella pneumoniae aangetroffen. Deze bacterie is niet gevoelig voor de meeste antibiotica. Het ziekenhuis heeft direct de gebruikelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om geen enkel risico te

Steunpunt bacteriële ziekenhuisinfecties van start

Het signaleringsoverleg over ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie is dinsdag 8 mei 2012 van start gegaan. Dit is een gezamenlijk initiatief van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie. In de strijd tegen uitbraken met resistente bacteriën kunnen ziekenhuizen hiervan vrijwillig melding doen bij dit steunpunt. Tijdige waarschuwing van andere zorginstellingen kan daarmee verdere verspreiding voorkomen.

‘Ziekenhuisbacterie MRSA valt niet uit te roeien’

De ziekenhuisbacterie MRSA heeft zich zo sterk aangepast aan het ziekenhuis dat hij erbuiten moeilijker kan leven. Het is een van de conclusies van een Europees onderzoek geleid door het UMC Utrecht. De resultaten worden dinsdagmiddag 29 november 2011 in Brussel gepresenteerd.

Twee grote onderzoeken naar antibioticaresistentie

Het UMC Utrecht leidt twee wetenschappelijke consortia die met 24 miljoen euro onderzoek gaan doen naar antibioticaresistentie. De aftrap van het onderzoek vindt plaats op 13 oktober 2011 in Utrecht.