MS ernstiger bij mannen

De kans om multiple sclerose (MS) is bij vrouwen groter dan bij mannen. Uit recent onderzoek van Menno Schoonheim van VUmc MS Centrum blijkt echter dat mannen die MS hebben ernstiger zijn aangedaan.

Behandeling Rett syndroom nu in Nederland mogelijk

Dankzij de oprichting van het Rett expertisecentrum in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), hoeven ouders van kinderen met het Rett syndroom niet meer met hun kind naar Zweden voor onderzoek. Het Rett expertisecentrum wordt op 24 september 2011 geopend.

De neuro-endocrine effecten van niet-dioxine-achtige PCBs

Polychloorbifenylen (PCBs) is een klasse van synthetisch organische stoffen bestaande uit 209 theoretische PCB congeneren, die verschillen in het aantal chlooratomen en de locatie hiervan aan elke fenyl groep. De dioxine-achtige PCBs (DA-PCBs) waarbij de twee fenyl groepen zich vrijwel in hetzelfde vlak

Eiwitkwaliteitssysteem in ziekten van het zenuwstelsel onderzocht

Een aantal ziekten van het centrale zenuwstelsel ontstaat doordat beschadigde of ‘zieke’ eiwitten in zenuwcellen klonteren. Hierdoor raken processen in de zenuwcellen ontregeld en kunnen ze hun functie niet meer uitoefenen. De ziekte van Huntington is een voorbeeld van een dergelijke ziekte van het centrale zenuwstelsel.