Waarom is het energieverbruik van de hersenen zo hoog?

Onze hersenen gebruiken maar liefst zo’n twintig procent van alle calorieën die je eet. Hersenonderzoekers aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschapen (NIN-KNAW) deden onderzoek naar de vraag waarom het energieverbruik van de hersenen zo hoog is. Zij zijn er voor het eerst in geslaagd om het energieverbruik van de hersenen te meten en toonden aan dat het verbruik niet alleen hoog maar ook variabel is.

Epilepsie vroeger herkennen

Epilepsie is een veelvoorkomende neurologische aandoening die gekarakteriseerd wordt door spontane epileptische activiteit in de hersenen. Deze activiteit bestaat uit ongecontroleerde synchrone activiteit van zenuwcellen. Bij Temporaalkwab Epilepsie (TLE) ontstaat de epilepsie vanuit de slaapkwab. Anne Kan onderzocht de rol van ontstekingseiwitten en microRNA’s (miRNA) bij het ontstaan van TLE.

Eiwit gevonden dat rol speelt bij aanleg hogere vaardigheden

Een bepaald eiwit in de zenuwcellen van onze hersenen speelt een belangrijke rol bij de aanleg van het menselijk bewustzijn. Dat heeft een internationaal team van onderzoekers van onder andere het Erasmus MC ontdekt. De ontdekking geeft wetenschappers meer inzicht in het ontstaan van hogere vaardigheden bij de mens zoals logisch denken en redeneren. De onderzoekers hebben hun bevindingen vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Cell.

Link ontdekt tussen darmziekte HSCR en syndroom van Down

Gronings promotieonderzoek heeft mogelijk een verklaring opgeleverd voor het feit dat mensen met het syndroom van Down een hogere kans hebben op de ziekte van Hirschsprung. Een behandeling is nog niet in zicht, maar het onderzoek vergroot wel het inzicht in de ziekte.

Onderzoekers vinden gendefect voor dementie en ALS

Een internationale groep onderzoekers heeft een gen ontdekt dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van ALS en dementie. Door deze vondst krijgen onderzoekers meer inzicht in het ontstaan van de ziekten en hebben ze nieuwe aanknopingspunten om op zoek te gaan

VU-wetenschappers ontdekken schizofreniegenen

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Danielle Posthuma van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ruim duizend genen gevonden die verband houden met schizofrenie.