Soa-doe-het-zelftesten voldoen niet

Uit een inventarisatie naar soa-doe-het-zelftesten blijkt dat 13 van de 17 onderzochte testen niet aan de wettelijke eisen voldoen. De kans dat de uitslag niet klopt of verkeerd geïnterpreteerd wordt is groot bij alle testen die op dit moment op internet of via de drogist verkrijgbaar zijn.

Ook is de informatie onduidelijk of incompleet. Soa Aids Nederland ontraadt voorlopig de soa-doe-het-zelftest. De organisatie uit haar zorgen over het grote aanbod van slechte testen in een rapport aan de Inspectie van de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS. Ze pleit voor een beter toezicht en een speciaal keurmerk.

Lees meer

Zelftest mogelijk effectief in strijd tegen baarmoederhalskanker

Van de opgeroepen Nederlandse vrouwen neemt dertig procent niet deel aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Deelname aan het bevolkingsonderzoek kan worden verbeterd door gebruik te maken van moleculaire testen in combinatie met een zelftest, waarbij lichaamsmateriaal door

Lees meer