Prinses Máxima in gesprek met jongeren over toekomstplannen

Vrijdagochtend 10 februari 2012 woonde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden een gastles bij van Stichting Leven en Financiën (LEF). Studenten van de opleiding Sociaal-maatschappelijke dienstverlening aan het Welzijn College van ROC Midden Nederland kregen de les van twee vrijwilligers die in ’t dagelijks leven werkzaam zijn in de financiële sector. Met het LEF-programma helpen ze de studenten om meer grip te krijgen op de rol die geld in hun leven speelt.

Lees meer

Nieuwe generatie senioren wil autonomie behouden

Het aantal ouderen in onze samenleving groeit hard en de babyboom generatie die nu met pensioen gaat, versterkt dit effect. Langer zelfstandig en onafhankelijk blijven wonen appelleert aan de wens van de nieuwe senioren om zolang mogelijk autonoom te blijven. Bovendien voorziet men in de zorg de komende jaren een groot tekort aan personeel.

Lees meer