gezicht

Euthanasie alleen denkbaar bij lichamelijk lijden

Hulp bij zelfdoding is voor de meeste artsen niet denkbaar als er sprake is van lijden aan een psychiatrische aandoening, dementie of lijden aan het leven. Dit in tegenstelling tot kanker of andere ernstige lichamelijke aandoeningen, waarbij de meerderheid van de artsen het uitvoeren van euthanasie denkbaar vindt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door VUmc

Dialoog tussen arts en patiënt belangrijk bij levensbeëindiging

Mensen (met of zonder dodelijke ziekte) met de wens om te sterven, kunnen stuiten op een meningsverschil met hun arts. Het is daarom belangrijk dat arts en patiënt tijdig met elkaar in gesprek gaan. Dit betoogt prof. dr. Suzanne van de Vathorst in haar oratie op donderdag 13 februari 2014.

Week van de Euthanasie 2014

‘Hulp is geen misdaad’ is het thema van de Week van de Euthanasie die plaatsvindt van 13 t/m 21 februari 2014. In de Week van de Euthanasie worden de conclusies gepresenteerd van het maatschappelijk debat dat de NVVE de afgelopen voerde over de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding.

Aantal zelfdodingen stijgt naar 1.647

In 2011 hebben 1.647 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Dat zijn er 47 meer dan een jaar eerder. Zelfdoding komt vaker voor onder mannen, 40- tot 60-jarigen en inwoners van grotere steden. De meest gekozen pleegwijze is ophanging.

Meldlijn hulp bij zelfdoding geopend

Albert Heringa had de moed om zijn 99-jarige moeder te helpen bij zelfdoding en dat te melden bij het Openbaar Ministerie. Hij is lang niet de enige die zich genoodzaakt voelt om een dierbare naaste te helpen bij gebrek aan hulp in de reguliere zorg.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen extra scholing palliatieve zorg

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft behoefte aan extra scholing over palliatieve zorg. Dit is sinds 2002 onveranderd, ondanks nieuwe richtlijnen en de toename aan scholing, instrumenten en consultatiemogelijkheden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO+ in het tijdschrift voor verpleegkundigen TVZ.