Seksueel gedrag speelt rol bij onvruchtbaarheid

seks

Bij onbegrepen onvruchtbaarheid moet er meer aandacht zijn voor de manier waarop paren gemeenschap hebben. Als een vrouw niet zwanger wordt, is er tot nu toe vaak alleen aandacht voor de frequentie van geslachtsverkeer en de fase van de vrouwelijke cyclus waarin dit gebeurt. De sleutel voor het oplossen van een deel van onbegrepen onvruchtbaarheid … Lees meer

Verhoging kweektemperatuur zet spermatogoniale stamcel aan tot differentatie

Spermatogoniale stamcellen staan aan de basis van de productie van mannelijke zaadcellen. Het is essentieel dat deze stamcellen een goede balans vinden tussen zelfvernieuwing en differentiatie; een verstoring hierin kan leiden tot onvruchtbaarheid

Lees meer