Wmo-debat neemt gemeentelijke zorgen niet weg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onverminderd bezorgd of gemeenten de kans krijgen om de decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo zorgvuldig voor te bereiden. Om voor een groep kwetsbare burgers de begeleiding goed te kunnen uitvoeren, is voldoende voorbereidingstijd en budget nodig.

De VNG heeft op 3 april 2012 in een gesprek met de staatssecretaris van VWS de zorgen van de gemeenten overgebracht over twee zaken: de invoeringsdatum en de financiën. Vervolgens debatteerde de Tweede Kamer op 4 en 5 april 2012. Het debat heeft de zorgen bij gemeenten niet verminderd.

Lees meer

CBP: gemeenten verwerken medische gegevens in strijd met de wet

Vier gemeenten handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking van medische gegevens van burgers met een lichamelijke of psychische beperking die ondersteuning vragen bij de gemeente. Dat constateert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek naar de

Lees meer

Ouderen geven Wmo nog geen voldoende

De tevredenheid onder ouderen over de uitvoering van lokale Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is tamelijk laag. Dat blijkt uit een enqu(ee)te van ouderenbond ANBO waaraan ruim 550 senioren hebben deelgenomen. Er is dus werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraden.

Lees meer