Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat onderzoeken of de gebieden in de provincie Groningen waar plannen zijn voor grote windparken daarvoor ook geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van de windparken op de natuur en de leefbaarheid in de omgeving.

Lees meer

Aardgas nodig voor ambitieuze klimaatdoelstellingen

Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs zijn onontbeerlijk voor de optimale ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (o.a. biomassa en wind op zee) en het behalen van CO2-reductiedoelstellingen, aldus het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform waar DONG Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid van zijn. Het onderzoeksrapport waarop deze conclusie is gebaseerd, is uniek, omdat het een gedetailleerde analyse van de specifieke Nederlandse energiesituatie koppelt aan ambitieuze klimaatdoelen tot 2030 (40% reductie) en 2050 (80% reductie).

Lees meer

‘Offshore wind moet en kan goedkoper’

’s Werelds grootste offshore windenergie conferentie start dinsdag 29 november 2011 in Amsterdam. De European Wind Energy Association (EWEA) streeft naar 40 gigawatt aan offshore windcapaciteit in 2020. Offshore Wind is echter nog te duur, zo concludeert Roland Berger Strategy Consultants. De kosten zijn veel hoger dan bij andere duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld twee keer zo … Lees meer