Wilsverklaring wel gewild, maar weinig gebruikt

Mensen denken wel na over hun wensen ten aanzien van ziekte, gezondheid en ook levenseinde, maar leggen deze (nog) niet vast in een wilsverklaring. Mensen die wel een wilsverklaring hebben, bespreken deze met hun naasten maar niet met hun zorgverlener.

Dat blijkt uit de meldactie ‘Wilsverklaring’ van patiëntenfederatie NPCF waar bijna 11.000 mensen aan deel­namen. “Het onderwerp is actueel en houdt mensen bezig, maar er is nog veel onduidelijkheid,” zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “Het is belangrijk dat arts en patiënt op het goede moment samen het gesprek aangaan over zaken als wel of niet reanimeren, en wel of niet doorbehandelen.”

Kunnen Alzheimerpatiënten vooraf eigen behandeling bepalen?

Het gebruik van wilsverklaringen, waarin iemand vooruitziend opschrijft hoe hij behandeld wenst te worden als hij komt te lijden aan een ernstige vorm van Alzheimer, is moreel moeilijk te rechtvaardigen. Dit concludeert Patrick Delaere in zijn

NVVE start landelijke campagne wilsverklaringen

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, start op 15 september een landelijke campagne wilsverklaringen. Het thema van de campagne is ‘Waardig sterven, dat is toch doodnormaal!’.

Wilsverklaring van groot belang

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de Regionale toetsingscommissies euthanasie. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal meldingen van