Wildproducten bevatten niet altijd wild

Uit onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) blijkt dat er wildproducten te koop zijn waarin vlees van andere diersoorten zit dan op het etiket staat, of mondeling wordt vermeld. Een tussenrapportage van het onderzoek