10 miljoen voor wijkverpleegkundigen in aandachtswijken

Minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stellen via het gemeentefonds structureel € 10 miljoen beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen. Door het geld rechtstreeks aan gemeenten beschikbaar te stellen kunnen wijkverpleegkundigen gebiedsgericht ingezet worden. Gemeenten kunnen per stad, wijk of buurt maatwerk bieden.

ZorgAccent start proef met beeldzorg

Zorg via een beeldscherm als aanvulling op de zorg aan huis. Dat is de insteek van de pilot ‘Beeldzorg’ waar ZorgAccent Thuiszorg in februari 2012 mee van start gaat. Drie thuiszorgwijkteams van ZorgAccent doen mee: wijkteam Holten Oost, Tubbergen en Hellendoorn. ZorgAccent is de eerste thuiszorgorganisatie in Noord West Twente die beeldzorg aanbiedt. Cliënten die aan de proef meewerken kunnen via het beeldscherm met hun wijkverzorgende of wijkverpleegkundige praten en elkaar zien.

Wijkverpleegkundigen spil in aandachtswijken

‘Omdat de wijkverpleegkundige een belangrijke spil in de wijk moet zijn, is het programma de Zichtbare Schakel gestart.’ Dit zei staatssecretaris Bussemaker vandaag bij de werkconferentie ‘Zichtbare Schakel’ in het Florence Nightingale Instituut in Zetten.

Rol wijkverpleegkundige draagt bij aan leefbaarheid aandachtswijken

Wijkverpleegkundigen krijgen een formele rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in aandachtswijken. Dit schrijven staatssecretaris Bussemaker en minister Van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer. Bredere toepassing van ervaringen op lokaal niveau om tot een wijkgericht zorgaanbod te komen, moet zorgen voor extra wijkverpleegkundigen en verbetering van de leefbaarheid van aandachtswijken, aldus de bewindslieden.