Buurtsteunpunt vermindert eenzaamheid

De ‘Bij Bosshardt’ buurtsteunpunten van het Leger des Heils slagen er daadwerkelijk in eenzame mensen te bereiken en hen het gevoel te geven er bij te horen. Dit blijkt uit een onderzoek ‘Bij Bosshardt’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam dat het Leger des Heils 30 november 2011 aangeboden heeft aan de staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten.

Lees meer

Schoolsportverenigingen goed voor de buurt

Schoolsportverenigingen in Rotterdam hebben volgens onderzoeksinstituut Verwey-Jonker een positief effect op de lokale samenleving. “Naast de sportverenigingen, profiteren ook scholen, wijken en vooral de kinderen van de schoolsportverenigingen”, concludeert onderzoeker Nanne Boonstra.

Lees meer

Leefbaarheid wijken en buurten opnieuw in kaart gebracht

De economische crisis heeft anders dan verwacht de afgelopen paar jaar nauwelijks geleid tot een verslechtering van de leefbaarheid in Nederland. De achteruitgang beperkt zich mede door de relatief geringe stijging van de werkloosheid tot cijfers ‘achter de komma’.

Lees meer