“Ongelijke behandeling homoseksuele leraren verbieden”

Woensdag 9 april 2014 wordt er gedebatteerd over het wetsvoorstel om de zogenaamde ‘enkele-feitconstructie’ uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen.

leraar voor de klas

In 2013 jaar werd deze wet ingediend door D66, de VVD, PvdA, SP en GroenLinks. De wet heeft naar verwachting in de Tweede en de Eerste Kamer een meerderheid. Het is het laatste onderdeel van het roze stembusakkoord dat door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Lees meer

Raad voor de rechtspraak positief over wetsvoorstellen mediation

Het is goed dat mensen worden gestimuleerd mediation te kiezen als middel om hun geschillen op te lossen als hun zaak zich daarvoor leent. Cruciaal is dat mediation vrijwillig blijft. Alleen als beide partijen bereid zijn deel te nemen, maakt mediation kans van slagen. Een bij voorbaat kansloze bemiddeling leidt tot onnodige extra kosten. Het belang van de rechtzoekende moet steeds voorop staan en de toegang tot de rechter moet daarbij altijd gewaarborgd zijn.

Lees meer

Advies Raad van State inzake wetsvoorstel natuurbescherming

Op 29 juni 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). De regering heeft het wetsvoorstel op 22 augustus 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Lees meer

D66 presenteert initiatiefwet orgaandonatie

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra kondigde zaterdagavond 11 augustus 2012 bij het radioprogramma van Patrick Lodiers, De Overnachting van BNN, haar initiatiefwet aan om het actief donorregistratiesysteem (ADR) in te voeren. Sinds het CDA-congres voor een resolutie heeft gestemd om het ADR-systeem in te voeren is er een meerderheid in de Tweede Kamer. GroenLinks, de SP en de PvdA zijn ook voor een ADR-systeem. Er sterven jaarlijks 150 mensen omdat er geen donororgaan beschikbaar is.

Lees meer

Advies over wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets

Op 21 maart 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat beoogt tijdig de risico’s te signaleren voor de continuïteit van zorg en de procedures aan te scherpen met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. De regering heeft het wetsvoorstel op 9 mei 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Lees meer