lichaamsmateriaal wetenschappelijk onderzoek

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt voorwaarden waaronder het mogelijk is om lichaamsmateriaal in te zetten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medicijnen. Met de wet wordt de zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal gewaarborgd en de

manifest

Manifest voor behoud vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer neemt maandag 8 december 2014 een manifest in ontvangst over het behoud van vrije artsenkeuze. Circa 70 maatschappelijke organisaties roepen de senatoren op om vrije artsenkeuze te behouden. De Eerste Kamer debatteert maandag en dinsdag over het wetsvoorstel dat de vrijheid van burgers beperkt zelf hun arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

‘Natuurwet moet terug naar tekentafel’

Nederlandse natuur-, landschaps en dierenwelzijnsorganisaties roepen staatssecretaris Henk Bleker op zijn Wet natuur grondig te herzien. Met dit wetsvoorstel wordt decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.