Concrete afspraken aanpak taalachterstand jonge kinderen

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bekrachtigen maandag 12 maart 2012 de gemaakte afspraken om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken.

De minister verdeelt de komende jaren extra geld over de G4 en G33 voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen: in 2012 gaat het om 70 miljoen en vanaf 2013 95 miljoen euro per jaar. Dit geld uit het Regeerakkoord komt bovenop het bestaande budget van 261 miljoen euro dat jaarlijks al over alle onderwijsachterstandsgemeenten wordt verdeeld.

Lees meer

Burgerparticipatie in gemeenten vooral taak burgemeester en wethouders

Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie is vooral een taak voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl gemeenteraden juist minder betrokken zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Burgerparticipatie in de lokale politiek‘, dat ProDemos dinsdag 6 maart 2012 publiceert.

Lees meer