Verbeterpunten Wet Werken naar Vermogen

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) vindt dat de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) werkgevers onvoldoende steunt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Dit terwijl werkgevers hard nodig zijn om de wet tot een succes te maken. Schoonmaakbedrijven zoeken al jaren de samenwerking op met de sociale werkvoorziening.

Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van het aantal mensen dat vanuit de Wsw in de schoonmaakbranche is gaan werken. Het werk in de schoonmaakbranche is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitermate geschikt. OSB is wel positief over één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wet werken naar vermogen levert geen werk op

GroenLinks is teleurgesteld in de woensdag 1 februari 2012 gepresenteerde Wet Werken naar Vermogen, die allerlei sociale regelingen samenvoegt. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken mist de kans om mensen aan de slag te krijgen. De budgetten voor de uitkering gaan omhoog en de budgetten om mensen aan het werk te helpen juist omlaag.

Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. “Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant”, stelt De Krom. De Wet werken naar vermogen vraagt volgens staatssecretaris De Krom om een “fundamentele omslag” in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben. “Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.”