Tijdelijke wet ambulancezorg

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tijdelijke wet ambulancezorg wijst zittende aanbieders voor vijf jaar aan.

Besluit VWS zet Landelijke Meldkamer op nieuwe koers

De Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ), in 2006 opgericht en gefinancierd door het Ministerie van VWS, staat voor een nieuwe uitdaging. Met de invoering van de nieuwe Wet Ambulancezorg op 1 januari 2011 ziet het ministerie geen noodzaak meer om een eigen meldkamer in stand te houden. Daarmee zou een onmisbare aanvulling en ondersteuning op de capaciteit van reguliere zorgverleners wegvallen.

Ambulancezorg Nederland en minister Klink eens over Wet ambulancezorg

Vandaag hebben minister Klink van Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN) een convenant getekend met als belangrijkste punt het verder verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de ambulancezorg door het invoeren van een benchmark, een efficiencykorting en het invoeren van prestatiebekostiging.