Europeanen zijn ontevreden over hun werkgever

StepStone heeft onlangs een Europees onderzoek uitgevoerd over de impact van werkgeversimago op de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat werkgevers en hun werknemers niet op dezelfde golflengte zitten. Hoewel 95% van de bedrijven denkt dat hun werknemers hen zouden aanbevelen bij vrienden en familie, zegt

Overschot aan personeel vaker in dienst gehouden tijdens de crisis

Tijdens de recente economische crisis is er meer op dat moment overtollig personeel vastgehouden dan in de vorige recessie. Dat heeft de groei van de werkloosheid beperkt. 39% van de werkgevers met een overschot aan personeel wilde goed personeel dat zij later hard nodig denken te hebben behouden.

Zorgsector kan personeel behouden met meer scholing

Scholing blijkt een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die ervoor zorgt dat werknemers in de zorg werkzaam blijven. Acht op de tien werknemers geven aan scholing een belangrijke arbeidsvoorwaarde te vinden. Het vak kan professioneler worden

Akkoord cao VVT gesloten

Werkgeversorganisaties ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de vakbonden hebben een principe-akkoord gesloten voor de cao verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg.