Werelderfgoed Waddenzee verdient beter

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’.

Waddeneilanden, Noordsvaarder, Terschelling, zonsondergangNatuurgebied: Terschelling. © Foto Staatsbosbeheer.

De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels.

Lees meer

Staatssecretaris Halbe Zijlstra opent congres over immaterieel erfgoed

De Nederlandse regering heeft al meermalen aangegeven de UNESCO conventie van het Immaterieel Erfgoed te willen ratificeren. Woensdag 15 februari 2012 is het volgende markeringspunt. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (ministerie van OCW) opent dan in Deurne de internationale conferentie over ‘Immaterieel erfgoed, kansen en mogelijkheden voor een nieuw beleid’, die georganiseerd wordt door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees meer

Elfstedentocht verdient plek op immaterieel erfgoedlijst van UNESCO

Heel Nederland is in spanning van het verlossende woord: it giet oan! Het is nog niet helemaal duidelijk of de Elfstedentocht dit jaar doorgang zal kunnen vinden. Het hangt er allemaal van af of het nog even doorvriest. De koortsachtige spanning rond de tocht der tochten maakt echter één ding wel duidelijk: bij de Elfstedentocht gaat het met recht om levend erfgoed dat alle Nederlanders diep beroert. Het verdient, met andere woorden, een plek op de UNESCO lijst van het immaterieel erfgoed.

Lees meer

Woudagemaal in werking, publiek welkom

Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is maandagavond 2 januari 2012 in werking gesteld om de grote hoeveelheid neerslag die de komende dagen wordt verwacht te verwerken. De hevige regenval van gisteren en de verzadigde bodem door de natte decembermaand hebben ervoor gezorgd dat het peil op de Friese boezem aanzienlijk is verhoogd. Bovendien is er geen waterafvoer meer mogelijk bij Dokkumer Nieuwe Zijlen vanwege de hoge waterstand op het Lauwersmeer.

Lees meer