Lunchen met één hand bij Revalidatie Friesland

Ter gelegenheid van de Wereld Cerebrale Parese Dag op dinsdag 4 september 2012 lunchen de medewerkers van Revalidatie Friesland afdeling kinderen/jongeren met één hand. Doel is om als revalidatiecentrum in samenwerking met de BOSK de bewustwording rond spasticiteit te vergroten.

Lees meer