Welke wethouder durft mee met een thuiszorgmedewerker?

TSN Thuiszorg nodigt wethouders en gemeenteambtenaren uit om in de Week van zorg en welzijn, 10 t/m 15 maart 2014, met een thuiszorgmedewerker op pad te gaan.

Week van Zorg en Welzijn

Doel is om te ervaren hoe het is om in de thuiszorg te werken en om te zien wat thuiszorg voor cliënten betekent.

Op groene schoolpleinen wordt minder gepest

Gezien het belang van natuur voor kinderen lijkt het logisch dat ‘groene’ schoolpleinen, zeker in veelal groen-arme krachtwijken, een positief effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit was echter nog nooit serieus onderzocht. Recent onderzoek van Alterra toont nu aan dat dit lijkt te kloppen.

Sterke afname baankansen in welzijnsbranches

Waar de werkgelegenheid tot een aantal jaren geleden nog groeide in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn is deze inmiddels omgeslagen in een forse krimp. Dit leidt tot groeiende personeelsoverschotten en een stijgend beroep op de WW vanuit de drie welzijnsbranches.

Open Dag van Zorg en Welzijn

Op zaterdag 17 maart 2012 openen zorg- en welzijnsinstellingen hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn.

Open dag Zorg en Welzijn 2012

Wil je weten hoe de activiteitenbegeleider om de hoek zijn werk doet en hoe het ziekenhuis er van binnen uitziet? Of wil je ontdekken of die baan in het verzorgingstehuis écht iets voor jou is? Kom dan naar de Open Dag van Zorg en Welzijn.

Zorggebruik terugdringen met welzijn op recept

Hoewel welzijn en zorg voor de burger dikwijls dicht bij elkaar liggen, bestaat er vaak weinig tot geen samenwerking tussen deze disciplines. Dat is jammer, omdat betere samenwerking de kwaliteit van leven van patiënten met psychosociale klachten kan verbeteren en hun zorggebruik kan terugdringen. Daarom heeft het Trimbos-instituut, in samenwerking met gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en welzijnsinstelling MOvactor, de handleiding ‘Welzijn op recept’ ontwikkeld.

Aanpak pesten onder ouderen beloond met MSDCARE Award

Een projectvoorstel dat beoogt om met een theatervoorstelling op locatie pestgedrag onder ouderen in zorginstellingen bespreekbaar te maken, is vrijdag 10 februari 2012 beloond met de MSDCARE Award 2012. Het voorstel is bedacht door cultureel ondernemers Ineke Broerse en Agnes Groen van de Stichting Welzijn en Kunst uit Groningen.

De winnaars ontvangen naast de Award een cheque van € 15.000,- van MSD voor de uitvoering van het project. MSD wil met de jaarlijkse prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, een bijdrage leveren aan de verbetering van de ouderenzorg. De Award is uitgereikt tijdens de Geriatriedagen in Den Bosch door juryvoorzitter en trendwatcher Adjiedj Bakas.