Webwinkel in dranken verboden

De rechtbank Den Bosch heeft uitspraak gedaan in een door de SlijtersUnie aanhangig gemaakte procedure tegen de gemeente Schijndel. De SlijtersUnie, de brancheorganisatie voor zelfstandige slijters, had bezwaar gemaakt tegen de uitoefening van een webwinkel in dranken voor particulieren vanaf een industrieterrein. De gemeente Schijndel was van mening dat dit geoorloofd was en had de bezwaren van de SlijtersUnie afgewezen.

Lees meer